Odobreni programi investicijske potpore za 2019. godinu

Odobreni programi investicijske potpore za 2019. godinu

Ministarstvo kulture danas je objavilo rezultate Natječaja “Prijava javnih potreba u kulturi za 2019. godinu”.

Općina Selnica prijavila je na natječaj 3. fazu radova na obnovi društvenog doma u Selnici – stare škole.

Prema objavljenim rezultatima Ministarstvo kulture općini je dodijelilo 100 % zatraženog iznosa, odnosno 370.000,00 kuna.

Provedba javne nabave započet će se po potpisu ugovora, dok se početak radova na obnovi planira za mjesec ožujak.