Oglas o otvaranju ponovne javne rasprave za Izmjene i dopune Prostornog plana Općine

Oglas o otvaranju ponovne javne rasprave za Izmjene i dopune Prostornog plana Općine

1. Upućuje se na ponovnu javnu raspravu prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selnica (Sl.gl.Međ.žup.br. 10/07) (u daljnjem tekstu ID PPUO).
2. Prijedlog ID PPUO izrađen je od tvrtke Urbia d.o.o. Čakovec.
3. Ponovna javna rasprava o prijedlogu ID PPUO, u trajanju od 10 dana počet će 28.04.2014. i završiti 07.05.2014. godine.
4. Javni uvid u prijedlog ID PPUO moguć je u vremenu trajanja ponovne javne rasprave u prostorijama Općine Selnica, Jelačićev trg 4, 40 314 Selnica, radnim danom u vremenu od 8.00 do 15.00 sati.
5. Javno izlaganje o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selnica održat će se dana 30.04.2014., s početkom u 11.00 sati, u prostorijama Općine Selnica.
6. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog ID PPUO podnose se u pismenom obliku ili se upisuju u knjigu primjedbi izloženoj u općinskim prostorijama, do završetka javne rasprave, na adresu Općina Selnica, Jelačićev trg 4, 40 314 Selnica, s napomenom „ZA PONOVNU JAVNU RASPRAVU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SELNICA“.

OGLAS_o_otvaranju_ponovneJR_ID_PPUO_Selnica