Komisije i odbori općinskog vijeća

MANDATNA KOMISIJA
1. Josip Bogdan, Merhatovec 47 – predsjednik

2.Tomislav Tomšić, mr.sc., Bukovčak 1 A, Selnica – član

3. Mihaela Kočila, Ulica Zrinskih 32, Selnica – članica

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA
1. Ivana NOvak, Selnica, Školaska 6 – predsjednica,
2. Ivan Bestijanić, Selnica, Poljska 18 – član,
3. Dragutin Bohnec, Selnica, Stepinčeva 9 – član.

POTPISNICI FINANCIJSKIH DOKUMENATA
1. Branko Perčić, Donji Koncovčak 9 – predsjednik OV-a,
2. Ervin Vičević, Praporčan, Zrinskih 41 – načelnik OS-a,
3. Marija Jagarinec Sić, Z. Selo 123 – zamjenica načelnika OS-a.

KOMISIJA ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST
1. Ivan Bestijanić, Selnica, Poljska 18 – predsjednik,
2. Marija Jagarinec Sić, Zebanec Selo 123 – član,
3. Branko Tomšić, Selnica, Dr. Vinka Žganca 4 – član.

KOMISIJA ZA FINANCIJE I PRORAČUN
1.  Smiljana Fajfar, Zrinskih 12A, Selnica – predsjednica,
2. Branko Panić, Selnica, Frankopanska 2 – član,
3.  Mihaela Kočila, Selnica, Zrinskih 32- član.

ODBOR ZA POLJOPRIVREDU, GOSPODARSTVO I KOMISIJA ZA ELEMENTARNE NEPOGODE
1. Mijo Kocijan, Selnica, Zrinskih 41 – predsjednik,
2. Tomislav Tomšić mr.sc., Selnica, Bukovčak 1A – član,
3. Đuro Hozjan, Selnica, Ograd 3 – član,
4. Antun Sić, Zebanec Selo 124 – član,
5. Dragutin Novak, Zrinskih 65 – član.

POVJERENSTVO ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT, DODJELU STIPENDIJA I SOCIJALNO VIJEĆE OPĆINE SELNICA
1. Ivan Levačić, Selnica, Poljska 11 – predsjednik,
2. Bernarda Tkalčec, Selnica, Zebanska 7 – član,
3. Branko Perčić, Donji Koncovčak 9 – član,
4. Miljenko Vrančić, Zebanec Selo 48 – član,
5. Ivana Novak, Selnica, Školska 6 – član,
6. Renato Vinko, Selnica, Dr, Vinka Žganca 6,
7. Karmen Šardi Vinko, Selnica, Bukovčak 1b.

UPRAVA GROBLJA OPĆINE SELNICA
1. Ignac Novak, Selnica, Ograd 32 – predsjednik,
2. Stjepan Hoblaj, Štrukovec 77 – član,
3. Dragutin Bogdan, Zebanec Selo 12 – član,
4. Ivan Škvorc, Praporčan, Zrinskih 28 – član,
5. Mirko Mlinarić, Donji Koncovčak 5 – član.

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OS-a
1. Marija Jagarinec Sić – načelnica Stožera,
2. Ladislav Soke – predstavnik DUZIS-e Čakovec,
3. Dejan Rihtarec – predstavnik policijske uprave međimurske,
4. Franjo Kutnjak – predstavnik DVD-a,
5. Robert Novinić – domar OŠ Selnica,
6. Ksenija Mesarić – lijećnica opće prakse u Selnici,
7. Bosiljka Oletić – referentica za opće i upravne poslove OS-a.