Opis poslova i podaci o plaći-REFERENT ZA OPĆE I UPRAVNE POSLOVE