Najava 16. sjednice Općinskog vijeća

Poziv - 16. sjednica OV - 28.03.2019 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Selnica za 2018. Izvjesce o izvrsenju Programa javnih potreba u socijalnoj zastiti Opcine Selnica za 2018. godinu…

PLAN DAVANJA KONCESIJA

Plan davanja koncesija za 2019. Srednjoročni Plan davanja koncesija za 2019., 2020. i 2021.