Odluke sa 18. sjednice Općinskog vijeća, 21.4. 2016.

U nastavku možete pogledati Odluke sa 18. sjednice Općinskog vijeća, održane 21.4.2016. godine. 1. Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja „Bukovčak“ u Selnici ; 2.…