Odluke i zaključci općinskog načelnika – veljača 2017.

Odluka o isplati donacije-režije USR Odluka o isplati donacije-kulturno umjetničko društvo os kud selnica Zaključak o isplati donacije zajednici AUSTRIJANACA I NJEMACA HRVATSKE Sport za sve Plešivica,06. veljače 2017.

Financijski izvještaji 01.01.2016. do 31.12.2016.

Općina Selnica - Financijski izvještaji 1.1.-31.12.2016. Općina Selnica - Konsolidirani financijski izvještaji 1.1.-31.12.2016. Bilješke uz financijske izvještaje 31.12.2016.

26. sjednica Općinskog vijeća, 10.02.2017.

  ZAPISNIK SA 26. SJEDNICE, od 10.02.2017. Izvješće mandatne komisije o ostavci člana - Karolina Kočar - Ivan Levačić ODLUKA O DONOŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM 2017.-2022. Zaključak o prihvaćanju Plana…