Akti – 8. sjednica Općinskog vijeća

IZVOD IZ ZAPISNIKA, 8. SJ. OV-a od 8.6.2018. Odluka o donosenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljistem Odluka o II. izmjeni i dopuni odluke o visini koeficijenata za obračun plaća službenika i…

Rješenje o imenovanju v.d. pročelnice JUO Općine Selnica

     REPUBLIKA HRVATSKA                                  MEĐIMURSKA ŽUPANIJA                                            OPĆINA SELNICA Općinski načelnik   KLASA:022-05/18-01/27 URBROJ: 2109-15-18-01 Selnica, 11. lipnja 2018.     Na temelju članka 5. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima…