PLAN DAVANJA KONCESIJA

Plan davanja koncesija za 2019. Srednjoročni Plan davanja koncesija za 2019., 2020. i 2021.

Asfaltirane dvije nove ceste

Danas, 18.12. su se u naselju Zaveščak sanirale i  asfaltirale dvije nove ceste, tzv. Čurin i Jarni. Ceste "kod Jarnija" i "Čurina" su se na proljeće dobro pošljunčale tako da…