Obavijest Mjesnim odborima s područja Općine Selnica

Temeljem Statuta Općine Selnica  („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09, 11/10 i 5/13), glava X. MJESNA SAMOUPRAVA, od članka 61. do članka 78., općinski načelnik Općine Selnica predlaže sljedeći raspored…

Izgradnja društvenog doma u Praporčanu, 3.faza

Odluka o početku postupka jednostavne nabave - izgradnja 3, faze društvenog doma u Praporčanu Poziv za dostavu ponuda- Društveni dom Praporčan - 3. faza troškovnik Društveni dom Praporčan - 3.…