I. izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu

Temeljem čl. 28. st.1 ZJN 2016 i čl. 45. Statuta Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09, 11/10, 5/13 i 7/17) Općinski načelnik Općine Selnica, dana 14. veljače 2018. godine…

Siječanj 2018. – odluke i zaključci općinskog načelnika

Zaključak o prihvaćanju zamolbe za isplatu jednokratne novčane pomoći-Marija Novak Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći-Melanija Konc Zaključak-za donošenje odluke o ID Odluke o cijeni vodnih usluga - Međimurske vode

PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU

Temeljem članka 28. ZJN 2016 i članka 45. Statuta Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09, 11/10, 5/13 i 7/17) općinski načelnik dana 15. siječnja 2018. godine donosi: Plan…

Akti i zapisnik s 5. sjednice Općinskog vijeća

IZVOD IZ ZAPISNIKA 5. SOV Odluka o povjeravanju poslova zimske službe Pravilnik o dodjeli stipendija NOVO Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite_Selnica Analiza sustava civilne zaštite 2017. Godišnji Plan razvoja…