PLAN DEŽURSTVA U OPĆINI SELNICA U POSTUPKU KANDIDIRANJA