PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU

Temeljem članka 28. ZJN 2016 i članka 45. Statuta Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09, 11/10, 5/13 i 7/17) općinski načelnik dana 15. siječnja 2018. godine donosi:

Plan nabave Opcine Selnica za 2018.