Postavljeni jarboli sa zastavama ispred općinske zgrade

U nastavku se nalaze slike jarbola koje je postavila Općina Selnica ispred općinske zgrade u Selnici, sa zastavama Republike Hrvatske, Europske unije, Međimurske županije i Općine Selnica.