POZIV na 2. sjednicu Općinskog vijeća / Izvješće sa sjednice

grb rh

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SELNICA        

 O P Ć I N S K O  V I J E Ć E

 

KLASA: 021-05/17-01/16

URBROJ: 2109-15-17-01

Selnica, 23. lipnja 2017.

 

Na temelju članka 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“, br. 19/09 i 5/13)

 

s a z i v a m

2.sjednicu Općinskog vijeća Općine Selnica

 

u  PETAK – 30. LIPNJA  2017. godine u 19,00 sati u prostorijama Vijećnice

 

 

 • AKTUALNI SAT

 

 • USVAJANJE ZAPISNIKA SA KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE OV-a, održane 12.06.2017. godine

 

 • USVAJANJE DNEVNOG REDA

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

D N E V N I   R E D

  

 1. Verifikacija mandata i prisega vijećnika Općinskog vijeća Općine Selnica

 

 1. Prijedlog Odluke o VI. izmjenama i dopunama Statuta Općine Selnica

 

 1. Prijedlog Odluke o općinskim porezima Općine Selnica

 

 1. Prijedlog Odluke III. izmjenama i dopunama PPUO Selnica

 

 1. Prijedlog Odluke o izboru Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

 

 1. Prijedlog Odluke o izboru Povjerenstva za prosvjetu, kulturu, sport, dodjelu stipendija i Socijalnog vijeća Općine Selnica

 

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad u Općinskom vijeću Općine Selnica

 

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o osnivanju Uprave groblja Općine Selnica

 

 1. Ostala pitanja i prijedlozi
 • rasprava o uređenju interijera Društvenog doma u Selnici – stara škola

 

     

U prilogu poziva dostavlja se Zapisnik sa Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća, održane 12. lipnja 2017. godine i materijali za  3., 4. i 7.. točku dnevnog reda.

 

Molim vijećnike Općinskog vijeća Općine Selnica da se obavezno odazovu sjednici i da budu točni.

 

Osim vijećnika Općinskog vijeća na sjednicu pozivam:

 

 1. Načelnika i zamjenicu načelnika Općine Selnica,
 2. Predstavnike medija
 3. Branko Panić
 4. Dragutin Debelec

 

S poštovanjem,

 

 

                                                    Predsjednik Općinskog vijeća

                                                               Branko Perčić, v.r.

Dopuna dnevnog reda 2. sjednice Općinskog vijeća – 30.06.2017

30.06.2017. Odluke sa 2. sjednice Općinskog vijeća

ZAPISNIK SA 2. SJEDNICE OV-a od 30.06.2017

Odluka o IV. izmjenama i dopunama Statuta

Odluke o općinskim porezima

Odluka o III. IDPPUO

Odluka o izboru Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

Odluka o izboru Povjerenstva za prosvjetu, kulturu, sport, dodjelu stipendija i Socijalnog vijeća Općine Selnica

Odluka o izmjenama i dopunama naknade za rad u OV OS

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju Uprave groblja OS

Odluka o izboru Odbora za financije i Proračun