POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – SANACIJA KROVIŠTA I ZAMJENA STOLARIJE

grb        GRB

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SELNICA

OPĆINSKI NAČELNIK

 KLASA: 022-05/17-01/17

UBRBROJ: 2109-15-17-01

U Selnici, 12. travnja 2017.

Temeljem članka 45. Statuta Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09, 11/10 i 5/13), te članka 5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Selnica, općinski načelnik Općine Selnica, dana 12. travnja 2017. godine, donosi

O D L U K U

o početku postupka i imenovanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave – sanacija krovišta i zamjena stolarije na Društvenom domu u Selnici (stara škola)

Odluka o početku postupka jednostavne nabave – sanacija krovišta i zamjena stolarije Stara škola

Poziv za dostavu ponuda- sanacija krovišta i zamjena stolarije Društveni dom u Selnici – stara škola

Troškovnik – stara škola

STARA ŠKOLA – STOLARIJA

Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja