Poziv za dostavu Izvještaja o izvršenju programa i financijskih planova za 2013. godinu

Poziv za dostavu Izvještaja o izvršenju programa i financijskih planova za 2013. godinu

Pozivamo sve SPORTSKE KLUBOVE I UDRUGE na području Općine Selnica kojima su isplaćivane donacije iz Proračuna Općine Selnica da dostave Izvještaj o izvršenju programa i financijskih planova za 2013. godinu.
Za iznos donacije iz Općinskog proračuna Općine Selnica, molimo da se dostave preslike računa kao dokaz o utrošenim sredstvima.
Traženu dokumentaciju molimo dostavite u zakonskom roku, odnosno najkasnije do 31. ožujka 2014. godine u Općinu Selnica, Jelačićev trg 4.

U slučaju nejasnoća, molimo Vas da nas kontaktirate na broj telefona: 040/861-344.