Poziv za dostavu ponuda – pružanje konzultanskih usluga za pripremu i prijavu projekta vezanih uz EU fondove za 2017. godinu