PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SELNICA

kandidacijska HDZkandidacijska- Hrastkandidacijska- HSLSkandidacijska REFORMISTI- HSSkandidacijska SDP, HSU