PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI-Javni natječaj za imenovanje pročelnika, obavijest