Sanacija klizišta u Plešivici – Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

      

Općina Selnica, Jelačićev trg 4, 40314 Selnica, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave “Sanacija klizišta u Plešivici – Općina Selnica”.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja (20. kolovoza  2018. do 27. kolovoza 2018. godine) zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti na adresu elektroničke pošte opcina.selnica@gmail.com, zaključno do 27. kolovoza 2018. godine do 10.00 sati.

Prethodno savjetovanje objavljeno je i na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Nacrt Dokumentacije za nadmetanje:

 

DON_KLIZIŠTE U PLEŠIVICI

Sanacija klizišta na ŽC 2253 Plešivica -troškovnik