Sklapanje ugovora o javnoj nabavi

Sklapanje ugovora o javnoj nabavi

Temeljem članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 110/07 i 125/08)
obavještavamo da načelnik Općine Selnica ne obavlja upravljačke poslove niti je vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju, odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20 %, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Općina Selnica kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c. Zakona.

ZAMJENIK NAČELNIKA
OPĆINE SELNICA

Dragutin Debelec v.r. 25.02.2011.