Sukob interesa – javna nabava

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16), Općina Selnica kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog naručitelja – načelnik, zamjenica načelnika i predsjednik Općinskog vijeća, te s njima povezane osobe  u sukobu interesa.