Javna nabava

5 tema

Obavijest o sukobu interesa

Temeljem Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13 i 143/14) obavještavamo Vas da općinski načelnik Općine Selnica, Ervin Vičević i njegove povezane osobe – otac, supruga, kćer i…

Sklapanje ugovora o javnoj nabavi

Temeljem članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 110/07 i 125/08) obavještavamo da načelnik Općine Selnica ne obavlja upravljačke poslove niti je vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih…