Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća, 17.7.2015.

Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća, 17.7.2015.