23/09/2022

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016), Općina Selnica nastavno na objavljeni nacrt Dokumentacije o nabavi za   RADOVE NA IZGRADNJI PJEŠAČKE […]
23/09/2022

NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Selnica

Na temelju članka 35. i  čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, […]
21/09/2022

ODLUKA O ISPLATI JEDNOKRATNOG NOVČANOG PRIMANJA KORISNICIMA MIROVINE RADI UBLAŽAVANJA POSLJEDICA PORASTA CIJENA

Ovom Odlukom uređuje se isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj u obveznom mirovinskom osiguranju koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj radi ublažavanja […]
16/09/2022

Dan međimurskih branitelja

U spomen na 17. rujna 1991. godine, načelnik Općine Selnica, predsjednik i članovi Općinskog vijeća Općine Selnica, pročelnica i službenici JUO te ravnateljica OŠ Selnica obilježili […]
Skip to content