02/07/2021

Za Hrvatsku bez pasa na lancu

nacionalna kampanja „Za Hrvatsku bez pasa na lancu” pokrenuta je s ciljem da se zakonski ispravno regulira zabrana držanja pasa na lancu kako bi bila provediva […]
26/04/2021

OBAVIJEST JAVNOSTI O PROVEDBI POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima […]
Skip to content