Dokumenti općine Selnica

Prema članku 10. ( NN 85/15 ) tijela javnih vlasti dužne su na Internet stranicama na lako pretraživ način i u čitljivom obliku objavljivati informacije, zakone, akte, odluke, planove, financijska izvješća te druge odgovarajuće dokumente.
ODABIR KATEGORIJE DOKUMENTA

Filtar pretrage

Datum dodavanja

OD
Do
Skip to content