Gospodarska zona Selnica

 


Površina općine Selnica je 25,02 kvadratnih kilometara, a ukupan broj stanovnika je 2 991. Na području općine Selnica djeluje 24 poduzetnika s 98 zaposlenih te 25 obrtnika.
Naziv zone: Gospodarska zona Selnica

Pogledajte digitalnu kartu gospodarske zone: Gospodarska-zona

Točna lokacija zone: Nalazi se u sjeverozapadnom dijelu naselja Selnica, sjeveroistočno od županijske ceste ŽC 2005 Selnica – Zebanec, južno i istočno od nogometnog igrališta u Selnici.
Površina zone: cca 9,45 ha
Broj parcela u zoni: Broj slobodnih 7, Broj popunjenih 3
Veličina parcela: Prosječna veličina parcele – 8.619,5 metara kvadratnih
Opremljenost infrastrukturom: Gospodarska zona ima izgrađenu svu komunalnu infrastrukturu.
Komunalni doprinos: 12,00 kn/metar kubni za stambeni i poslovni prostor uslužnih djelatnosti,
4,00 kn/metar kubni proizvodni poslovni prostor,
2,00 kn/metar kubni za prostor gospodarskih i pomoćnih građevina.

Broj poduzetnika koji djeluju u zoni: 1 poduzetnik djeluje u zoni, a 2. je dobio Potvrdu glavnog projekta za građenje poslovne građevine.
Djelatnosti koje poduzetnici obavljaju u zoni: Prema uvidu u projektnu dokumentaciju planiraju se slijedeće djelatnosti: Proizvodnja PVC stolarije, prerada drva (proizvodnja parketa).