NAZIV PROJEKTA
“Izgradnja dječjeg vrtića u Selnici”


KORISNIK PROJEKTA
Općina Selnica


PRAVNI STATUS KORISNIKA
Jedinica lokalne samouprave


ADRESA KORISNIKA
Jelačićev trg 4, 40314 Selnica


OPIS PROJEKTA
Podmjera 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu


TIP OPERACIJE
Operacija 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu


MJESTO PROVEDBE
Međimurska županija
OPĆINA
Općina Selnica
NASELJE
Naselje Selnica


CILJEVI PROJEKTA
Provedba projekta izgradnje dječjeg vrtića u Selnici doprinijet će ostvarenju općeg cilja projekta – jačanju konkurentnosti sustava odgoja i obrazovanja na području općine Selnica te usklađenosti sustava odgoja i obrazovanja s potrebama lokalne zajednice i tržišta rada.
Provedbom projekta ostvarit će se specifični ciljevi projekta, i to unapređenje kvalitete sustava predškolskog odgoja i obrazovanja te poboljšanje dostupnosti odgojno – obrazovnih usluga na području općine Selnica.


OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
Očekivani rezultati projekta u odnosu na početno stanje i mjerljivi indikatori:

 • 1 Izgrađeni objekt dječjeg vrtića u skladu je s Državnim pedagoškim standardom;
 • Osiguran adekvatan prostor za potrebe spavanja i dnevnog boravka djece,3 odgojne skupine, procjena 60 djece
 • 1 sanitarni čvor za invalide
 • Uređeni pristupi vrtiću: pristup prilagođen korištenju dječjih i invalidskih kolica, parkirališni
 • prostor za roditelje i djelatnike;
 • Poboljšanje životnog standarda stanovništva
 • Zapošljavanje 7 odgajatelja i 3 pomoćna člana osoblja (spremačica/kuharica, administrator) u vrtiću;
 • smanjene ili ukinute subvencije Općine za smještaj djece u drugim vrtićima do 100%

TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA
Planirano trajanje provedbe projekta izgradnje dječjeg vrtića u Selnici iznosi 24 mjeseca.


GLAVNE AKTIVNOSTI
Glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta uključuju:

 • Upravljanje projektom (priprema dokumentacije i provedba postupaka javne nabave za odabir izvođača radova i  opremanja dječjeg vrtića, priprema postupka jednostavne nabave i odabir stručnog nadzora radova; praćenje provedbe projekta; administrativno i financijsko izvještavanje)
 • Izvođenje radova izgradnje i opremanja dječjeg vrtića u naselju Selnici
 • Stručni nadzor radova
 • Promidžba i vidljivost projekta (informiranje javnosti putem mrežnih stranica i medija, izrada i postavljanje privremene i trajne ploče/panoa)

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 10.926.124,84 HRK

IZNOS POTPORE EU PREMA UGOVORU O FINANCIRANJU: 7.440.000,00 HRK


Kontakt osoba: Ervin Vičević, načelnik općine

Telefon: 040/ 861 344

Mail: opcina.selnica@gmail.com

https://dv-selnicki-zvoncici.hr

za više informacija: www.strukturnifondovi.hr

https://ruralnirazvoj.hr/

http://europski-fondovi.eu/eafrd


Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Općine Selnica


GALERIJA SLIKA: