JAVNA NABAVA – Izgradnja pješačke staze na dijelu ŽC2005 u Čakovečkoj ulici

Poziv za dostavu ponuda: Rekonstrukcija dijela Županijske ceste ŽC2006 i Izgradnja pješačke staze u Ulici Zrinskih u Selnici
27/09/2022
Kestenijada 2022.
30/09/2022

JAVNA NABAVA – Izgradnja pješačke staze na dijelu ŽC2005 u Čakovečkoj ulici

Predmet nabave je izgradnja pješačke staze u Čakovečkoj ulici u Selnici na k.č.br. 17461 i 17466 k.o. Selnica.

Napomena: Gradilište se može doći pogledati na terenu svaki radni dan u vremenu od 8.00 do 14.00 sati, uz prethodnu najavu na broj telefona 0407861-344 ili upućivanjem pismene najave na e-mail: opcina.selnica@gmail.com.

 

  1. Količina predmeta nabave:

 

Količina je u cijelosti iskazana u troškovniku koji se nalazi u prilogu Poziva za dostavu ponuda.

  1. Grupe predmeta nabave:

 

Nije dozvoljeno nuđenje po grupama.

 

  1. Troškovnik:

 

Troškovnik je sastavni dio Poziva za dostavu ponuda i nalazi se u prilogu istog te na web stranicama Općine Selnica – www.selnica.hr

  1. Mjesto izvođenja radova:

 

Selnica, Čakovečka ulica

 

  1. Početak i rok izvođenja radova:

 

Početak izvođenja radova je odmah po potpisivanju ugovora dok će se rok izvođenja radova točno definirati ugovorom o izvođenju radova koji će se sklopiti s odabranim gospodarskim subjektom.

 

  1. Rok za dostavu ponude, datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda:

           

Rok za dostavu ponude je 3. listopada 2022. godine (ponedjeljak) do 12:00 sati

                                                                                                                

Gospodarski subjekt (Ponuditelj) je dužan dostaviti Ponudu s podacima: naziv i adresa, OIB, poslovni žiro račun, cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om i rok valjanosti ponude.


 

Skip to content