Javni poziv – nekretnine, uvid u geodetski elaborat

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU USLUGE IZRADE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SELNICA
13/05/2024
JAVNI POZIV za sufinanciranje troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature
11/06/2024
POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU USLUGE IZRADE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SELNICA
13/05/2024
JAVNI POZIV za sufinanciranje troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature
11/06/2024

Javni poziv – nekretnine, uvid u geodetski elaborat

  Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (“Narodne novine” broj 59/18) objavljuje se  
  JAVNI POZIV  
                  Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena SE-111 Starčevićeva ulica u naselju SELNICA u k.o. SELNICA, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općina Selnica

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste SE-111 Starčevićeva ulica izradit će tvrtka Geodet No.1 d.o.o., P. Preradovića 4, 40000 Čakovec

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započelo je 10. lipnja 2024.  godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Dinka Zelenbabe, mag.ing.geod et geoinf. koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 12. lipnja 2024. godine u 11:00 sati u prostorijama Općine, Jelačićev trg 4, 40314 Selnica.

 

U Selnici, 4. lipnja 2024. godine

Jedinstveni upravni odjel Općine Selnica

 

45-24-Skica izmjere_500_A3-list1

 

45-24- KKP_stanje prije promjene
Javni poziv – nekretnine, uvid u geodetski elaborat
Općina Selnica na web stranici koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje korisničko iskustvo. Više o kolačićima koje koristimo (ili ih isključiti) možete naći u postavkama.Uvjeti korištenja.
Više
Skip to content