JAVNI POZIV za iskaz interesa za korištenje usluge potpore i podrške “Zaželi – pomoć je tu”

Održana četvrta revijalna smotra mažoretkinja
11/02/2024
Sudjelovanje na 6. Međunarodnoj izložbi bučinih ulja ALPE-ADRIA i 13. izložbe bučinih ulja Hrvatske
14/02/2024
Održana četvrta revijalna smotra mažoretkinja
11/02/2024
Sudjelovanje na 6. Međunarodnoj izložbi bučinih ulja ALPE-ADRIA i 13. izložbe bučinih ulja Hrvatske
14/02/2024

JAVNI POZIV za iskaz interesa za korištenje usluge potpore i podrške “Zaželi – pomoć je tu”

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-14 od 3. siječnja 2024. godine) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ (kodni broj: SF.3.4.11.01.), Grad Mursko Središće u sklopu projekta „Zaželi-pomoć je tu“ (kodni broj: SF.3.4.11.01.0394) objavljuje:

 

JAVNI POZIV (TRAJNI)

 

za iskaz interesa za korištenje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom u sklopu projekta „Zaželi – pomoć je tu“

 

 

 1. Cilj projekta

Projekt će doprinijeti prevenciji institucionalizacije i povećanju socijalne uključenosti ranjivih skupina na području Grada Murskog Središća, Općine Selnica i Općine Mala Subotica pružanjem usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom

 

 1. Ciljne skupine

Uslugu potpore i podrške u svakodnevnom životu mogu ostvariti osobe starije od 65 godina i osobe s invaliditetom:

 

 1. OSOBE STARIJE OD 65 GODINA
 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva
 • čiji mjesečni prihodi:
 • Za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
 • Za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
 • Za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i
 • Koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

 

 1. ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM (18 i više godina)
 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i
 • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i
 • koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj i
 • čiji roditelji ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj

 

 • Opis usluge

Pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom uključuje:

 • Obavljanje kućanskih poslova
 • Održavanje osobne higijene
 • Zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba
 • Podjelu paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština
 1. Način i rok prijave

Za prijavu na ovaj Poziv radi ostvarivanja korištenja usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu potrebno je priložiti:

 1. OSOBE STARIJE OD 65 GODINA
 • Ispunjen Prijavni obrazac
 • Presliku osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
 • Izjavu pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva
 • Potvrdu Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža (U slučaju dvočlanog kućanstva i višečlanog kućanstva potvrdu je potrebno dostaviti za svakog člana)

 

 1. ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM (18 i više godina)
 • Ispunjen Prijavni obrazac
 • Presliku osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
 • Izjavu pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva
 • Potvrdu o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti

Napomena: U slučaju dvočlanog kućanstva, ukoliko je drugi član projektni sudionik – osoba starija od 65 godina za oba člana kućanstva je potrebno dostaviti Potvrdu Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža. U slučaju višečlanog kućanstva u kojima su projektni sudionici i osobe starije od 65 godina, za sve članove zajedničkog kućanstva je potrebno dostaviti Potvrdu Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža.

Sljedeći dokumenti:

 1. Javni poziv
 2. Prijavni obrazac
 3. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva

dostupni su na službenim web stranicama i u prostorijama Grada Mursko Središće, Općine Selnica i Općine Mala Subotica.

 

Poveznica Grad Mursko Središće: https://mursko-sredisce.hr/

Poveznica: Općina Selnica:  https://www.selnica.hr/

Poveznica: Općina Mala Subotica: https://www.opcina-mala-subotica.hr/hr/

Podatak o prosječnoj starosnoj mirovini za 40 i više godina mirovinskog staža dostupan je na mrežnoj stranici HZMO https://www.mirovinsko.hr/hr/2024-3313/3313 ( 2024. | Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje). U Izvješću „Pregled osnovnih podataka o stanju u sustavu mirovinskog osiguranja“, relevantan podatak nalazi se u stupcu „Prosječna neto mirovina u eurima“, u retku „Prosječna starosna mirovina prema ZOMO s mirovinskim stažem od 40 i više godina“ (u dijelu tablice bez međunarodnih ugovora).

Prijave s traženom dokumentacijom podnose se trajno, odnosno za vrijeme trajanja projekta.

Tražena dokumentacija dostavlja se poštom na adresu:

Grad Mursko Središće

Za projekt „Zaželi – pomoć je tu“

Trg braće Radića 4, 40315 Mursko Središće

Sve potrebne informacije mogu se dobiti

na telefon: 040/370-771 ili

e-mail: grad@mursko-sredisce.hr

 

Prijave će se razmatrati redoslijedom na temelju datuma i vremena slanja. Zbog ograničenog broja korisnika koji mogu sudjelovati u projektu, sve zainteresirane pozivamo da svoje prijave pošalju u najkraćem mogućem roku.

 

 1. Prikupljanje osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka temelji se na Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, br. 42/18).

Podaci će se koristiti isključivo u svrhu provedbe projekta.

 

 1. Rodno neutralni jezik

 

Izrazi koji se koriste u ovom Pozivu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Gradonačelnik, Dražen Srpak 

OBAVIJEST uz JAVNI POZIV (TRAJNI) za iskaz interesa za korištenje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom u sklopu projekta „Zaželi – pomoć je tu“

U Javnom pozivu je naznačeno da se prijave dostavljaju poštom te da će se razmatrati redoslijedom na temelju datuma i vremena slanja.

Ovom obavijesti skreće se pozornost da se pisani trag o slanju prijave osigurava slanjem preporučene poštanske pošiljke.

 


 

Javni poziv - korisnici (1)
JAVNI POZIV za iskaz interesa za korištenje usluge potpore i podrške “Zaželi – pomoć je tu”
Općina Selnica na web stranici koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje korisničko iskustvo. Više o kolačićima koje koristimo (ili ih isključiti) možete naći u postavkama.Uvjeti korištenja.
Više
Skip to content