Kalendar odvoza otpada u općini Selnica

Kalendar odvoza otpada u općini Selnica od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine

 

  odvoz kanti MKO papir i plastika metal i tetrapak odvoz biootpad BKO
siječanj 14 i 28 21 22 12 i 26
veljača 11 i 25 18 19 9 i 23
ožujak 11 i 25 18 19 9 i 23
travanj 8 i 22 29 30 6 i 20
svibanj 6 i 20 27 28 4 i 18
lipanj 4 (zamj.) i 17  24 25 1, 15 i 29
srpanj 1, 15 i 29 22 23 13 i 27
kolovoz 12 i 26 10 i 24
rujan 9 i 23 2 i 30 3 7 i 21
listopad 7 i 21 28 1 i 29 5 i 19
studeni 4 i 19 (zamj.) 25 26 2, 16 i 30
prosinac 2, 16 i 30 20 21 14 i 28

Božićna drvca se odvoze u srijedu 20.01.2021. godine.

Radno vrijeme i lokacija mobilnog reciklažnog dvorišta

  Merhatovec

kod kapelice

Zebanec selo

kod nogomet.igrališta

Bukovec

kod stare škole

Selnica

kod METSS-a

31.03.2021. 07.15 – 08.45 09.00 – 10.30 10.45 – 12.15 12.30 – 14.00
28.07.2021. 07.15 – 08.45 09.00 – 10.30 10.45 – 12.15 12.30 – 14.00
17.11.2021. 07.15 – 08.45 09.00 – 10.30 10.45 – 12.15 12.30 – 14.00

 

Sukladno Zakonu  krupni (glomazni) otpad će se odvoziti svaki neparni mjesec tokom godine: ožujak (III), svibanj (V), srpanj (VII), rujan (IX) i studeni (XI).

Za odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada treba se prijaviti do desetog u mjesecu prije termina odvoza na telefon 040/543-314 svaki dan od 8-14 sati (pauza od 11:00 -11:30 sati). Krupni (glomazni) komunalni otpad treba pripremiti i staviti unutar dvorišta metar od ograde. Zabranjeno je ostavljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na ulici (javnoj površini), a neprijavljeni otpad  neće se odvoziti. 

Molimo korisnike da plastičnu i tetrapak ambalažu spljošte i tako odlože u vreće, a čepove bace u kantu za ostali otpad. U spremnike za biorazgradivi komunalni otpad treba odložiti samo ostatke iz kućanstva (ostatke voća i povrća, taloga kave, ljuske jajeta, vrećica za čaj, papirnatih maramica), ostatke iz vrta (lišće, korov, usitnjeno grmlje i živica, ostaci cvijeća i vrtne zemlje) i ohlađeni pepeo. Za dodatne količine miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada koristite isključivo naše vreće sa logotipom.

U Reciklažno dvorište na adresi Martinska 151A, M. Središće možete besplatno odložiti papir, karton, plastiku, metale, odjeću (čistu), tekstil (čisti), auto gume, el. i elektronske aparate (cijele), lijekove, manje količine ambalaže od pesticida, prozorska krila sa staklom, glomazni otpad (sveukupno 4 m3/god), inertni otpad (ukupno 200 kg/6 mj.) i slično. Sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu i OIB.

Radno vrijeme Reciklažnog dvorišta je: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9-12 sati,  i subotom od 9-11 sati.

Zatvoreno od 20.12.2021. do 09.01.2022. godine.

Telefon za info: 040/543-314 ili www.murs-ekom.hr

Skip to content