Komisije i odbori općinskog vijeća

Komisije i odbori općinskog vijeća


MANDATNA KOMISIJA1. Josip Bogdan, Merhatovec 47 – predsjednik2.Tomislav Tomšić, mr.sc., Bukovčak 1 A, Selnica – član

3. Mihaela Kočila, Ulica Zrinskih 32, Selnica – članica


KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA

1. Ivana NOvak, Selnica, Školaska 6 – predsjednica,
2. Ivan Bestijanić, Selnica, Poljska 18 – član,
3. Dragutin Bohnec, Selnica, Stepinčeva 9 – član.


POTPISNICI FINANCIJSKIH DOKUMENATA

1. Branko Perčić, Donji Koncovčak 9 – predsjednik OV-a,
2. Ervin Vičević, Praporčan, Zrinskih 41 – načelnik OS-a,
3. Marija Jagarinec Sić, Z. Selo 123 – zamjenica načelnika OS-a.


KOMISIJA ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST

1. Ivan Bestijanić, Selnica, Poljska 18 – predsjednik,
2. Marija Jagarinec Sić, Zebanec Selo 123 – član,
3. Branko Tomšić, Selnica, Dr. Vinka Žganca 4 – član.


KOMISIJA ZA FINANCIJE I PRORAČUN

1.  Smiljana Fajfar, Zrinskih 12A, Selnica – predsjednica,
2. Branko Panić, Selnica, Frankopanska 2 – član,
3.  Mihaela Kočila, Selnica, Zrinskih 32- član.


ODBOR ZA POLJOPRIVREDU, GOSPODARSTVO I KOMISIJA ZA ELEMENTARNE NEPOGODE

1. Mijo Kocijan, Selnica, Zrinskih 41 – predsjednik,
2. Tomislav Tomšić mr.sc., Selnica, Bukovčak 1A – član,
3. Đuro Hozjan, Selnica, Ograd 3 – član,
4. Antun Sić, Zebanec Selo 124 – član,
5. Dragutin Novak, Zrinskih 65 – član.


POVJERENSTVO ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT, DODJELU STIPENDIJA I SOCIJALNO VIJEĆE OPĆINE SELNICA

1. Ivan Levačić, Selnica, Poljska 11 – predsjednik,
2. Bernarda Tkalčec, Selnica, Zebanska 7 – član,
3. Branko Perčić, Donji Koncovčak 9 – član,
4. Miljenko Vrančić, Zebanec Selo 48 – član,
5. Ivana Novak, Selnica, Školska 6 – član,
6. Renato Vinko, Selnica, Dr, Vinka Žganca 6,
7. Karmen Šardi Vinko, Selnica, Bukovčak 1b.


UPRAVA GROBLJA OPĆINE SELNICA

1. Ignac Novak, Selnica, Ograd 32 – predsjednik,
2. Stjepan Hoblaj, Štrukovec 77 – član,
3. Dragutin Bogdan, Zebanec Selo 12 – član,
4. Ivan Škvorc, Praporčan, Zrinskih 28 – član,
5. Mirko Mlinarić, Donji Koncovčak 5 – član.


STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OS-a

  1. Franjo Kutnja, DVD Selnica – Načelnik Stožera
  2. Marija Jagarinec Sić, zamjenica općinskog načelnika – zamjenica Načelnika Stožera
  3. Ladislav Söke, pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje – član
  4. Manuel Vurušić, policijski službenik Policijske postaje Mursko Središće – član
  5. Neven Putar, pročelnik HGSS Stanica Čakovec – član
  6. Dragica Karlovčec, Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec – član
  7. Robert Novinić, domar Osnovne škole Selnica – član
  8. Monika Friščić, dr. med., nositeljica tima Ordinacije opće medicine u Selnici – član
  9. Bosiljka Oletić, referentica za opće i upravne poslove u Općini Selnica – član
Skip to content