Murs Ekom – suglasnost na cjenik usluga

Općina Selnica organizirala je izlet za djecu s posebnom potrebama
21/03/2023
Upute i podaci za provedbu oglasa za prijam u službu administrativni referent/ica
03/04/2023

Murs Ekom – suglasnost na cjenik usluga

Temeljem članka 77. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine, br. 84/21) i članka 46. Statuta Općine Selnica (Službeni glasnik Međimurske županije broj 5/21 i 16/22) načelnik Općine Selnica postupajući po zahtjevu isporučitelja komunalne usluge održavanja javnih površina na području Općine Selnica – trgovačkog društva Murs-ekom d.o.o. dana 27. ožujka 2023. godine izdaje sljedeću

 

SUGLASNOST NA CJENIK USLUGA JAVNE USLUGE

 

I.

          Daje se suglasnost isporučitelju javne usluge, trgovačkom društvu Murs-ekom d.o.o., na cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Selnica, a koji cjenik je sastavni dio ove suglasnosti.

II.

                    Isporučitelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada– trgovačko društvo Murs-ekom d.o.o. dužan je objaviti ovu suglasnost na cjenik na oglasnoj ploči i svojoj mrežnoj stranici.

III.

          Cjenik iz točke I. ove Suglasnosti počinje se primjenjivati od 1. travnja 2023. godine.

 


 

NAČELNIK OPĆINE SELNICA

   Ervin Vičević


Murs Ekom – Cjenik od 1.4.2023

Skip to content