NATJEČAJ – za dodjelu studentskih stipendija

Javni poziv – savjetovanje s javnošću u donošenju – ODLUKE O CIJENI VODNIH USLUGA
06/10/2022
JAVNA NABAVA – izgradnja i opremanje dječjeg igrališta uz dječji vrtić “Selnički zvončići”
12/10/2022

NATJEČAJ – za dodjelu studentskih stipendija

Načelnik Općine Selnica raspisuje natječaj za dodjelu studentskih stipendija sukladno članku 7. Pravilnika o dodjeli stipendija u Općini Selnica za akademsku godinu 2022./2023. Stipendije se dodjeljuju za studente s područja Općine Selnica koji studiraju u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.


Uvjeti za dodjelu  stipendija su:

 • hrvatsko državljanstvo
 • prebivalište na području Općine Selnica
 • status redovnog studenta

 

Kriteriji za dodjelu stipendija su:

 • materijalni i socijalni položaj
 • dosadašnji uspjeh u školovanju

 

Dokumenti potrebni za dodjelu stipendije:

 1. Ispunjen prijavni obrazac za dodjelu stipendije studentima ( PREUZMI OVDJE ) te sukladno istom, dokazi, ukoliko je zadovoljen koji od kriterija naveden u točki 4. obrasca
 2. Potvrda o redovnom upisu na fakultet
 3. Preslika osobnih iskaznica svih članova kućanstva
 4. Preslika svjedodžbe 4. razreda srednje škole (za studente 1. godine studija) ili potvrda fakulteta o položenim ispitima i prosjeku ocjena za studente viših godina studija
 5. Izjava studenta da ne prima niti jednu drugu stipendiju
 6. Izjava o prihodu svih članova kućanstva dokumentirana dokazima o prihodima (preslike zadnje 3 isplatne liste ili potvrda poslodavca o visini zadnje 3 plaće ili preslika zadnja 3 odrezaka mirovine i sl.)
 7. Za nezaposlene punoljetne članove zajedničkog kućanstva koji se ne školuju, potvrda Porezne uprave o visini prihoda

 

Prijave se podnose do 17. studenog 2022. godine, osobno do 14,00 sati ili poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Selnica, Jelačićev trg 4, 40314 Selnica, s naznakom: „PRIJAVA ZA NATJEČAJ ZA STIPENDIJE – NE OTVARAJ“.

 

Svi priloženi dokumenti moraju biti na hrvatskom jeziku.

Nakon završetka natječaja priloženi se dokumenti neće vraćati kandidatima.

S korisnikom stipendije i roditeljima ili skrbnicima korisnika stipendije zaključit će se ugovor o pravima i obvezama za vrijeme korištenja prava na stipendiju.

O rezultatima natječaja podnositelji zamolbi bit će obaviješteni u roku osam (8) dana od dana obavljenog izbora.


NAČELNIK OPĆINE SELNICA:   Ervin Vičević, v.r.

KLASA: 604-01/22-01/09

URBROJ: 2109-15-22-01

U Selnici, 10. listopada 2022.         

Skip to content