03/04/2024
ODLUKA – imenovanje povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu: administrativni referent/ica
Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) v.d. pročelnica donosi ODLUKU […]