23/09/2022
IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU
Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016), Općina Selnica nastavno na objavljeni nacrt Dokumentacije o nabavi za   RADOVE NA IZGRADNJI PJEŠAČKE […]
23/09/2022
NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Selnica
Na temelju članka 35. i  čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, […]
21/09/2022
ODLUKA O ISPLATI JEDNOKRATNOG NOVČANOG PRIMANJA KORISNICIMA MIROVINE RADI UBLAŽAVANJA POSLJEDICA PORASTA CIJENA
Ovom Odlukom uređuje se isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj u obveznom mirovinskom osiguranju koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj radi ublažavanja […]
16/09/2022
Dan međimurskih branitelja
U spomen na 17. rujna 1991. godine, načelnik Općine Selnica, predsjednik i članovi Općinskog vijeća Općine Selnica, pročelnica i službenici JUO te ravnateljica OŠ Selnica obilježili […]
16/09/2022
JAVNA NABAVA – IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE UZ ŽC 2006 I REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA ŽC2005 I ŽC 2006 U SELNICI
Općina Selnica sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi – ZJN 2016 kao javni naručitelj objavljuje prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u predmetu nabave: IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE […]
Skip to content