09/08/2021
Središnji državni ured za demografiju i mlade pokrenuo je portal za mlade Mladihr.hr
Portal za mlade – Mladihr.hr – je platforma koju je pokrenuo Središnji državni ured za demografiju i mlade Republike Hrvatske čiji je cilj informirati mlade o […]
29/07/2021
V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SELNICA
Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Općina Selnica, Jedinstveni upravni odjel, kao nositelj izrade obavještava javnost […]
28/07/2021
ODLUKE o pravima za naknadu troškova izborne promidžbe
Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Pravo na naknadu troškova iz točke […]
13/07/2021
Poziv na sudjelovanje u partnerstvu na projektu e-Dječja kartica
Poticajne obiteljske i populacijske mjere predstavljaju prioritet djelovanja Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, te upravo iz spomenutoga razloga jedna od njih je e-Dječja kartica […]
12/07/2021
[JAVNI POZIV] zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolora
Na temelju članka 19. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (NN, br. 25/20. i 34/21.), glavna ravnateljica Državnog zavoda za […]
Skip to content