OBAVIJEST O MJERENJIMA MAGNETOTELURSKIH PODATAKA NA PODRUČJU ISTRAŽNOG PROSTORA GEOTERMALNE VODE ”MERHATOVEC”

Odluke kojim su za radno mjesto odgojitelj/ica izabrani
13/05/2021
Poziv na konstituirajuću sjednicu
11/06/2021

OBAVIJEST O MJERENJIMA MAGNETOTELURSKIH PODATAKA NA PODRUČJU ISTRAŽNOG PROSTORA GEOTERMALNE VODE ”MERHATOVEC”

Obavještavamo Vas da će se tijekom lipnja 2021. godine provesti mjerenja magnetotelurskih podataka na području istražnog prostora ”Merhatovec”

Hrvatska tvrtka ENSOLX d.o.o., Hebrangova 30, 10 000 Zagreb, temeljem odluke Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja provodit će tijekom dvogodišnjeg razdoblja istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru ”Merhatovec”. Istražni prostor se svojim najvećim dijelom nalazi na području općine Selnica, te manjim dijelom na području općina Sveti Juraj na Brijegu i Mursko Središće.

 

S ciljem određivanja količine geotermalne vode koja postoji na području snimaju se na 30 lokacija unutar istražnog prostora magnetotelurski podaci. Za mjerenje magnetotelurskih podataka angažirana je tvrtka Geoda Consulting d.o.o., Kralja Zvonimira 13, Zagreb.

Magnetotelurika (MT) je elektromagnetska geofizička metoda za utvrđivanje podzemne električne provodljivosti iz mjerenja prirodnih varijacija geomagnetskog i geoelektričnog polja na površini Zemlje.

Ova geofizička metoda mjerenja izvodi se tako da ne postoji izvor signala u prostoru, već se temelji na mjerenju postojećeg Zemljinog električnog (telurnog) i magnetnog polja. Osnovna prednost metode je njena neinvazivnost te duboki zahvat. Zahvaljujući mjerenju ispitat će se podzemlje do dubine 5 km.

Operativno mjerenje se izvodi u nekoliko faza:

  1. Snima se dronom čestica na koju se postavljaju mjerni uređaji
  2. Postavljaju se sonde koje mjere magnetsko polje Zemlje, dvije dužine 1,2 m, promjera 7 cm, se postavljaju horizontalno dok se jedna vertikalna, dužine 0,7 m, promjera 7 cm, ukopava na dubinu 0,5 m.
  3. Postavljaju se sonde koje mjere električno polje Zemlje, četiri sonde duljine 20 cm, promjera 7 cm.
  4. Kontrolna sonda nalazi se na udaljenosti 50 km, na jugu Varaždinske županije.
  5. Sonde prikupljaju podatke električnog i magnetnog polja na pojedinoj točki 12-16 h, nakon čega se uklanjaju i poravnava se površina
  6. Čestica se nakon mjerenja ponovno snima dronom

Tijekom mjerenja djelatnici Geoda Consulting d.o.o. provjeravaju rad mjernog uređaja.

Mjerenje se izvodi na način maksimalne pažnje prema nasadima i okolišu. Vlasnici čestica bit će obaviješteni o mjerenju na njihovim česticama nekoliko dana prije početka. U slučaju nemogućnosti pristupa planiranim točkama, odredit će se zamjenske o čemu će vlasnici tih čestica također biti pravovremeno obaviješteni. U slučaju bilo kakvih upita ili moguće zainteresiranosti o detaljima mjerenja djelatnici Geoda Consulting d.o.o. su na raspolaganju. U tablici su navedeni brojevi magnetotelurskih točaka, katastarske čestice na kojima će se mjeriti pojedina točka te njihovi vlasnici.


Skip to content