OBAVIJEST – o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš dogradnje građevine za intenzivan uzgoj peradi

Općina Selnica stipendira učenike obrtničkih zanimanja
07/06/2022
Napuštene životinje ne padaju s neba!
23/06/2022
Općina Selnica stipendira učenike obrtničkih zanimanja
07/06/2022
Napuštene životinje ne padaju s neba!
23/06/2022

OBAVIJEST – o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš dogradnje građevine za intenzivan uzgoj peradi

Na temelju članaka 16. do 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08.) i Odluke Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: UP/I-351-03/21-08/51, URBROJ: 517-05-1-2-22-15 od 29. svibnja 2022. godine) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije daje

 

O B A V I J E S T o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš dogradnje građevine za intenzivan uzgoj peradi, Općina Selnica, Međimurska županija

 

I.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je 29. svibnja 2022. godine donijelo Odluku o upućivanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš dogradnje građevine za intenzivan uzgoj peradi, Općina Selnica, Međimurska županija (u daljnjem tekstu: Studija). U sklopu javne rasprave održat će se javni uvid i javno izlaganje.

 

II.

Javna rasprava i javni uvid u trajanju od trideset (30) dana provoditi će se od 23.06.2022. godine do 22.07.2022. godine.

 

III.

Cjelovita Studija i ne-tehnički sažetak Studije biti će na javnom uvidu u službenim prostorijama Općine Selnica, Jelačićev trg 4, Selnica i službenim prostorijama Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, Čakovec, svaki radni dan u vremenu od 8.00 do 14.00 sati. Studija i ne-tehnički sažetak Studije će danom početka javne rasprave biti objavljeni i na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (https://mingor.gov.hr/).

 

IV.

Javno izlaganje održat će se 06.07.2022. godine (srijeda) u 11.00 sati u službenim prostorijama Općine Selnica, Jelačićev trg 4, Selnica. Na javnom izlaganju biti će nazočni predstavnici nositelja zahvata i izrađivača Studije koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna javnost i zainteresirana javnost.

V.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja o Studiji mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će biti postavljena na mjestu održavanja javne rasprave ili se mogu dostaviti pisano, poštom ili osobno, za vrijeme trajanja javne rasprave na adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ruđera Boškovića 2, 40 000 Čakovec. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja koje nisu dostavljene u roku, nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

VI.

Ova Obavijest objaviti će se u dnevnom listu „Večernji list“, na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Međimurske županije i Općine Selnica, te s danom početka javne rasprave na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

 


KLASA: 351-03/22-03/1

URBROJ: 2109-09-5/01-22-02

Čakovec, 14. lipnja 2022.

OBAVIJEST – o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš dogradnje građevine za intenzivan uzgoj peradi
Općina Selnica na web stranici koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje korisničko iskustvo. Više o kolačićima koje koristimo (ili ih isključiti) možete naći u postavkama.Uvjeti korištenja.
Više
Skip to content