OBAVIJESTI O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA RADNA MJESTA

OBAVIJEST JAVNOSTI O PROVEDBI POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
26/04/2021
[NATJEČAJ] za prijam odgojitelja/ice na neodređeno radno vrijeme
29/04/2021
OBAVIJEST JAVNOSTI O PROVEDBI POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
26/04/2021
[NATJEČAJ] za prijam odgojitelja/ice na neodređeno radno vrijeme
29/04/2021

OBAVIJESTI O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA RADNA MJESTA

OBAVIJESTI O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA RADNA MJESTA: ODGOJITELJ/ICA, STRUČNI/A SURADNIK/CA – PEDAGOG/ICA,

ZDRAVSTVENI/A VODITELJ/ICA, KUHAR/ICA,

DOMAR/KA, SPREMAČ/ICA – SERVIR/KA

 

1.

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te čl. 38. i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića “Zvončići“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Zvončići“ obavještava kandidate – sudionike natječaja za radno mjesto – odgojitelj/ica u Dječjem vrtiću „Zvončići“, koji je objavljen 24. ožujka 2021. godine u „Narodnim novinama“, broj 21/2021, na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Općine Selnica, da je na svojoj sjednici održanoj 26. travnja 2021. godine, na prijedlog ravnateljice, jednoglasno donijelo Odluke kojim su za radno mjesto odgojitelj/ica izabrane:

S. K.

N. M.

S. P.

V. I.

___________________________________________________________________________

2.

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te čl. 38. i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića “Zvončići“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Zvončići“ obavještava kandidate – sudionike natječaja za radno mjesto – stručni/a suradnik/ica – pedagog/inja u Dječjem vrtiću „Zvončići“, koji je objavljen 24. ožujka 2021. godine u „Narodnim novinama“, broj 21/2021, na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Općine Selnica, da je na svojoj sjednici održanoj 26. travnja 2021. godine, na prijedlog ravnateljice, jednoglasno donijelo Odluku kojim je za radno mjesto stručni/a suradnik/ica – pedagog/inja izabrana:

T. P.
3.

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te čl. 38. i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića “Zvončići“ Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Zvončići“ obavještava kandidate – sudionike natječaja za radno mjesto – zdravstveni/a voditelj/ica – medicinska sestra u Dječjem vrtiću „Zvončići“, koji je objavljen 24. ožujka 2021. godine u „Narodnim novinama“, broj 21/2021, na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Općine Selnica, da je na svojoj sjednici održanoj 26. travnja 2021. godine, na prijedlog ravnateljice, jednoglasno donijelo Odluku kojom je za radno mjesto zdravstveni/a voditelj/ica – medicinska sestra izabrana:

S. K.

___________________________________________________________________________

4.

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te čl. 38. i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića “Zvončići“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Zvončići“ obavještava kandidate – sudionike natječaja za radno mjesto – kuhar/ica u Dječjem vrtiću „Zvončići“, koji je objavljen 24. ožujka 2021. godine u „Narodnim novinama“, broj 21/2021, na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Općine Selnica, da je na svojoj sjednici održanoj 26. travnja 2021. godine, na prijedlog ravnateljice, jednoglasno donijelo Odluku kojim je za radno mjesto kuhar/ica izabrana:

Š. T.

___________________________________________________________________________

5.

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te čl. 38. i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića “Zvončići“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Zvončići“ obavještava kandidate – sudionike natječaja za radno mjesto – domar/ka u Dječjem vrtiću „Zvončići“, koji je objavljen 24. ožujka 2021. godine u „Narodnim novinama“, broj 21/2021, na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Općine Selnica, da je na svojoj sjednici održanoj 26. travnja 2021. godine, na prijedlog ravnateljice, jednoglasno donijelo Odluku kojim je za radno mjesto domar/ka izabrani:

J. Ž.

___________________________________________________________________________

6.

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te čl. 38. i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića “Zvončići“ Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Zvončići“ obavještava kandidate – sudionike natječaja za radno mjesto – spremač/ica – servir/ka u Dječjem vrtiću „Zvončići“, koji je objavljen 24. ožujka 2021. godine u „Narodnim novinama“, broj 21/2021, na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Općine Selnica, da je na svojoj sjednici održanoj 26. travnja 2021. godine, na prijedlog ravnateljice, jednoglasno donijelo Odluku kojim je za radno mjesto spremač/ica – servir/ka izabrana:

L. A.

___________________________________________________________________________

 

 

Napomena: Svaki prijavljeni kandidat/kinja ima pravo uvida u natječajnu dokumentaciju u roku od 5 (pet) dana od dana          javne objave, odnosno dostave odluke o odabiru, uz obaveznu prethodnu najavu na broj telefona: 040/861-344.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv Odluke o odabiru može se podnijeti prigovor Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Zvončići“ Selnica u roku od 15 (petnaest) dana. Prigovor ne odgađa izvršenje ove Odluke.

 

Predsjednik Upravnog vijeća

Nikola Hren, dipl.iur, v.r.

 

OBAVIJESTI O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA RADNA MJESTA
Općina Selnica na web stranici koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje korisničko iskustvo. Više o kolačićima koje koristimo (ili ih isključiti) možete naći u postavkama.Uvjeti korištenja.
Više
Skip to content