[ODLUKA] Izgradnja nerazvrstane ceste u Donjem Koncovčaku

[GALERIJA SLIKA ] Dan Pikača 2022.
16/07/2022
POZIV NA SUFINANCIRANJE IZGRADNJE CESTE U DONJEM KONCOVČAKU
01/08/2022
[GALERIJA SLIKA ] Dan Pikača 2022.
16/07/2022
POZIV NA SUFINANCIRANJE IZGRADNJE CESTE U DONJEM KONCOVČAKU
01/08/2022

[ODLUKA] Izgradnja nerazvrstane ceste u Donjem Koncovčaku

Temeljem članka 46. Statuta Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/21), te članka 5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Selnica, općinski načelnik Općine Selnica, dana 27. srpnja 2022. godine, donosi

 

O D L U K U o početku postupka i imenovanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave: Izgradnja nerazvrstane ceste u Donjem Koncovčaku

 

Članak 1.

Podaci o naručitelju:

 • naziv, sjedište i adresa: Općina Selnica, Jelačićev trg 4, 40314 Selnica
 • OIB: 92185452390
 • Postupak jednostavne nabave provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Selnica.

 

Članak 2.

Predmet nabave: Nabava radova za izgradnju atletske staze na sportsko rekreacijskom centru u Merhatovcu. Evidencijski broj nabave je: JN-10/22.

 

Članak 3.

Procijenjena vrijednost nabave: 235.000,00 kuna bez PDV-a.

 

Članak 4.

Kriterij odabira u ovom postupku jednostavne nabave je najniža cijena. Otvaranje ponuda nije javno.

 

Članak 5.

U stručno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: „Povjerenstvo“) u ovom postupku jednostavne nabave imenuju se:

 

 1. Bosiljka Oletić – referentica za opće i upravne poslove u Općini Selnica – posjeduje certifikat iz područja javne nabave
 2. Ivana Novak – vijećnica Općinskog vijeća Općine Selnica
 3. Nevenka Oletić – vijećnica Općinskog vijeća Općine Selnica

 

Članak 6.

Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika naručitelja:

 • priprema i provođenje postupka nabave jednostavne vrijednosti,
 • izrada Poziva za dostavu ponuda,
 • komunikacija s gospodarskim subjektima ( Ponuditeljima ),
 • zaprimanje i otvaranje ponuda, vođenje zapisnika,
 • pregled i ocjena ponuda, izrada zapisnika,
 • predlaganje odluke o odabiru ili odluke o poništenju

 

 

 • utvrđivanje razloga isključenja i uvjeta sposobnosti Ponuditelja,
 • ostali poslovi u vezi s provođenjem postupka nabave.

 

 

Članak 7.

Odgovorna osoba Naručitelja je Općinski načelnik Ervin Vičević.

 

 

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici: www.selnica.hr.

 

 

NAČELNIK OPĆINE SELNICA: Ervin Vičević                   


DOKUMENTI:

[ODLUKA] Izgradnja nerazvrstane ceste u Donjem Koncovčaku
Općina Selnica na web stranici koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje korisničko iskustvo. Više o kolačićima koje koristimo (ili ih isključiti) možete naći u postavkama.Uvjeti korištenja.
Više
Skip to content