[ODLUKA] o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

REZULTATI UPISA I POČETAK RADA DJEČJEG VRTIĆA SELNIČKI ZVONČIĆI
24/06/2021
Za Hrvatsku bez pasa na lancu
02/07/2021
REZULTATI UPISA I POČETAK RADA DJEČJEG VRTIĆA SELNIČKI ZVONČIĆI
24/06/2021
Za Hrvatsku bez pasa na lancu
02/07/2021

[ODLUKA] o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

Na temelju  članka 43. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola o javnom sektoru („Narodne novine“ broj 78/15), članka 1. i 3. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika („Narodne novine“ broj 70/12) i članka 45. Statuta Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 10/09, 11/10 i 5/13), općinski načelnik Općine Selnica 30. lipnja 2021. godine donosi

 

ODLUKU o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

 

Članak 1.

Ovom odlukom imenuje se Nikola Hren iz Selnice, Čakovečka 20, predsjednik Općinskog vijeća, osobom zaduženom za nepravilnosti u Općini Selnica (kontakt: 091/145 1252, e-mail: Nikola.Hren@hzz.hr).

Članak 2.

Sukladno odredbama članka 4. točka 14. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i članku 8. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika, osoba zadužena za nepravilnosti obavezna je:

  1. zaprimiti obavijesti o nepravilnostima,
  2. pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima,
  3. sastavljati polugodišnje i godišnje izvješće o nepravilnostima iz članka 12., 14. i 15. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika,
  4. surađivati s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima.

 

          Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti (KLASA: 041-01/17-01/05, URBROJ: 2109-15-17-01, od 01. lipnja 2017. godine).

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Općine Selnica i web stranicama Općine Selnica (www.selnica.hr).

 

KLASA: 041-01/21-01/05
URBROJ: 2109-15-21-01
Selnica, 30. lipnja 2021.

 

NAČELNIK OPĆINE SELNICA : Ervin Vičević


 

Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti

[ODLUKA] o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
Općina Selnica na web stranici koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje korisničko iskustvo. Više o kolačićima koje koristimo (ili ih isključiti) možete naći u postavkama.Uvjeti korištenja.
Više
Skip to content