Odluka o ponovnom početku jednostavne nabave – izgradnja pješačke staze u Čakovečkoj ulici u Selnici

ODLUKE – poništenje postupka javne nabave
19/10/2022
Ponovljeni postupak javne nabave: Rekonstrukcija dijela ŽC 2006 i izgradnja pješačke staze u Ulici Zrinskih u Selnici
19/10/2022
ODLUKE – poništenje postupka javne nabave
19/10/2022
Ponovljeni postupak javne nabave: Rekonstrukcija dijela ŽC 2006 i izgradnja pješačke staze u Ulici Zrinskih u Selnici
19/10/2022

Odluka o ponovnom početku jednostavne nabave – izgradnja pješačke staze u Čakovečkoj ulici u Selnici

Temeljem članka 46. Statuta Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/21), te članka 5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Selnica, općinski načelnik Općine Selnica, dana 19. listopada 2022. godine, donosi

O D L U K U O PONOVLJENOM POKRETANJU POSTUKA JEDNOSTAVNE NABAVE: Izgradnja pješačke staze u Čakovečkoj ulici u Selnici

 

Članak 1.

Naručitelj, Općina Selnica, ovom Odlukom ponovo pokreće postupak jednostavne nabave za Izgradnju pješačke staze u Čakovečkoj ulici u Selnici.

 

Podaci o naručitelju:

 • naziv, sjedište i adresa: Općina Selnica, Jelačićev trg 4, 40314 Selnica
 • OIB: 92185452390
 • Postupak jednostavne nabave provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Selnica.

 

Članak 2.

Predmet nabave: Nabava radova za izgradnju Izgradnja pješačke staze u Čakovečkoj ulici u Selnici. Evidencijski broj nabave je: JN-13/22.

 

Članak 3.

Procijenjena vrijednost nabave: 340.000,00 kuna bez PDV-a.

 

Članak 4.

Kriterij odabira u ovom postupku jednostavne nabave je najniža cijena. Otvaranje ponuda nije javno.

 

Članak 5.

U stručno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: „Povjerenstvo“) u ovom postupku jednostavne nabave imenuju se:

 

 1. Bosiljka Oletić – referentica za opće i upravne poslove u Općini Selnica – posjeduje certifikat iz područja javne nabave
 2. Ivana Novak – vijećnica Općinskog vijeća Općine Selnica
 3. Gordana Vugrinec Tomšić – referentica za financije i proračun Općine Selnica

 

Članak 6.

Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika naručitelja:

 • priprema i provođenje postupka nabave jednostavne vrijednosti,
 • izrada Poziva za dostavu ponuda,
 • komunikacija s gospodarskim subjektima ( Ponuditeljima ),
 • zaprimanje i otvaranje ponuda, vođenje zapisnika,
 • pregled i ocjena ponuda, izrada zapisnika,
 • predlaganje odluke o odabiru ili odluke o poništenju
 • utvrđivanje razloga isključenja i uvjeta sposobnosti Ponuditelja,
 • ostali poslovi u vezi s provođenjem postupka nabave.

 

Članak 7.

Odgovorna osoba Naručitelja je Općinski načelnik Ervin Vičević.

 

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici: www.selnica.hr.

 

NAČELNIK OPĆINE SELNICA

Ervin Vičević


Odluka o ponovnom početku jednostavne nabave – izgradnja pješačke staze u Čakovečkoj ulici u Selnici
Općina Selnica na web stranici koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje korisničko iskustvo. Više o kolačićima koje koristimo (ili ih isključiti) možete naći u postavkama.Uvjeti korištenja.
Više
Skip to content