Odluka o zabrani spaljivanja smeća, korova, suhe trave

[ DETALJAN PROGRAM ] Dani općine 2022.
20/04/2022
[SUGLASNOST] davatelju javne usluge sakupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada na području Općine Selnica
27/04/2022

Odluka o zabrani spaljivanja smeća, korova, suhe trave

Odluka o zabrani spaljivanja smeća, korova, suhe trave i drugih poljoprivrednih i šumskih otpadaka i ostataka biljaka nakon žetve i berbe te loženje vatre u šumama i blizini šume

Članak 1.

Zabranjuje se spaljivanje smeća, korova, suhe trave, drugih poljoprivrednih i šumskih otpadaka i ostataka biljaka nakon žetve i berbe te loženje vatre u šumama i blizini šume od 2. svibnja do 3. listopada 2022. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“
ŽUPAN
Matija Posavec, mag. ing.


Skip to content