ODLUKA – povjeravanje komunalnih poslova za održavanje rasvjete na području općine

Obavijest – bonovi za učenike Osnovne škole Selnica i Područne škole Zebanec Selo
31/07/2023
Odluka – obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja javnih zelenih površina na području Općine Selnica
10/08/2023
Obavijest – bonovi za učenike Osnovne škole Selnica i Područne škole Zebanec Selo
31/07/2023
Odluka – obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja javnih zelenih površina na području Općine Selnica
10/08/2023

ODLUKA – povjeravanje komunalnih poslova za održavanje rasvjete na području općine

Na temelju članka 22. stavka 1., točke 8. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18, 110/18 i 32/20), Odluke o komunalnim djelatnostima, KLASA: 021-05/13-01/45, URBROJ: 2109-15-13-01 od 15. studenog 2013., Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Selnica KLASA: 021-05/14-01/31, URBROJ: 2109-15-14-01 od 3. listopada 2014., članka 46. Statuta Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/21 i 16/22) te članka 5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Selnica, općinski načelnik Općine Selnica, dana 8. kolovoza 2023. godine, donosi

 

O D L U K U o početku postupka i imenovanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave:

POVJERAVANJE KOMUNALNIH POSLOVA – ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE SELNICA

 

 

Članak 1.

Podaci o naručitelju:

 • naziv, sjedište i adresa: Općina Selnica, Jelačićev trg 4, 40314 Selnica
 • OIB: 92185452390
 • Postupak jednostavne nabave provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Selnica.

 

Članak 2.

Predmet nabave: Održavanje javne rasvjete na području Općine Selnica – povjeravanje komunalnih poslova. Evidencijski broj nabave je: JN- KOM-4/23.

 

Članak 3.

Procijenjena vrijednost nabave: 10.000,00 eura bez PDV-a.

 

Članak 4.

Kriterij odabira u ovom postupku jednostavne nabave je najniža cijena. Otvaranje ponuda je javno. Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja sklapa se ugovor o povjeravanju komunalnih poslova u trajanju od 4 (četiri) godine.

 

Članak 5.

U stručno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: „Povjerenstvo“) u ovom postupku jednostavne nabave imenuju se:

 

 1. Bosiljka Oletić – referentica za opće i upravne poslove u Općini Selnica – posjeduje certifikat iz područja javne nabave
 2. Dragica Karlovčec – vijećnica Općinskog vijeća Općine Selnica
 3. Lovro Horvat – vijećnik Općinskog vijeća Općine Selnica

Članak 6.

Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika naručitelja:

 • priprema i provođenje postupka nabave jednostavne vrijednosti,
 • izrada Poziva za dostavu ponuda,
 • komunikacija s gospodarskim subjektima ( Ponuditeljima ),
 • zaprimanje i otvaranje ponuda, vođenje zapisnika,
 • pregled i ocjena ponuda, izrada zapisnika,
 • predlaganje odluke o odabiru ili odluke o poništenju
 • utvrđivanje razloga isključenja i uvjeta sposobnosti Ponuditelja,
 • ostali poslovi u vezi s provođenjem postupka nabave.

 

Članak 7.

Odgovorna osoba Naručitelja je Općinski načelnik Ervin Vičević.

 

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici: www.selnica.hr.

 

NAČELNIK OPĆINE SELNICA

Ervin Vičević


 

DOKUMENTACIJA:

 

ODLUKA – povjeravanje komunalnih poslova za održavanje rasvjete na području općine
Općina Selnica na web stranici koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje korisničko iskustvo. Više o kolačićima koje koristimo (ili ih isključiti) možete naći u postavkama.Uvjeti korištenja.
Više
Skip to content