ODLUKA – SRC Merhatovec – 3. faza – izgradnja atletske staze

POZIV NA DOSTAVU PONUDA za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja javnih zelenih površina na području Općine Selnica
21/05/2022
Dječja olimpijada u organizaciji ŠN Sveti Marko
01/06/2022
POZIV NA DOSTAVU PONUDA za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja javnih zelenih površina na području Općine Selnica
21/05/2022
Dječja olimpijada u organizaciji ŠN Sveti Marko
01/06/2022

ODLUKA – SRC Merhatovec – 3. faza – izgradnja atletske staze

KLASA: 406-01/22-01/05, URBROJ: 2109-15-22-01 ,U Selnici, 24. svibnja 2022.

Temeljem članka 46. Statuta Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/21), te članka 5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Selnica, općinski načelnik Općine Selnica, dana 24. svbinja 2022. godine, donosi

 

O D L U K U o početku postupka i imenovanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave: SRC Merhatovec – 3 faza – izgradnja atletske staze

 

Članak 1.

Podaci o naručitelju:

 • naziv, sjedište i adresa: Općina Selnica, Jelačićev trg 4, 40314 Selnica
 • OIB: 92185452390
 • Postupak jednostavne nabave provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Selnica.

 

Članak 2.

Predmet nabave: Nabava radova za izgradnju atletske staze na sportsko rekreacijskom centru u Merhatovcu. Evidencijski broj nabave je: JN-1/22.

 

Članak 3.

Procijenjena vrijednost nabave: 100.000,00 kuna bez PDV-a.

 

Članak 4.

Kriterij odabira u ovom postupku jednostavne nabave je najniža cijena. Otvaranje ponuda nije javno.

 

Članak 5.

U stručno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: „Povjerenstvo“) u ovom postupku jednostavne nabave imenuju se:

 

 1. Bosiljka Oletić – referentica za opće i upravne poslove u Općini Selnica – posjeduje certifikat iz područja javne nabave
 2. Radovan Zadravec, vijećnik Općinskog vijeća Općine Selnica
 3. Davor Debelec, vijećnica Općinskog vijeća Općine Selnica

 

Članak 6.

 

Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika naručitelja:

 • priprema i provođenje postupka nabave jednostavne vrijednosti,
 • izrada Poziva za dostavu ponuda,
 • komunikacija s gospodarskim subjektima ( Ponuditeljima ),
 • zaprimanje i otvaranje ponuda, vođenje zapisnika,
 • pregled i ocjena ponuda, izrada zapisnika,
 • predlaganje odluke o odabiru ili odluke o poništenju
 • utvrđivanje razloga isključenja i uvjeta sposobnosti Ponuditelja,
 • ostali poslovi u vezi s provođenjem postupka nabave.

 

Članak 7.

Odgovorna osoba Naručitelja je Općinski načelnik Ervin Vičević.

 

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici: www.selnica.hr.

 

NAČELNIK OPĆINE SELNICA: Ervin Vičević, v.r.


DOKUMENTACIJA UZ ODLUKU:

 

ODLUKA – SRC Merhatovec – 3. faza – izgradnja atletske staze
Općina Selnica na web stranici koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje korisničko iskustvo. Više o kolačićima koje koristimo (ili ih isključiti) možete naći u postavkama.Uvjeti korištenja.
Više
Skip to content