U upravnom smislu općinu Selnica čine naselja: Selnica, Donji Koncovčak, Zaveščak, Bukovec, Praporčan, Merhatovec, Plešivica, Zebanec Selo, Donji Zebanec i Gornji Zebanec.

Načelnik općine je Ervin Vičević. “Rođen sam 21. travnja 1967. godine u Rijeci, jedinac sam roditelja Mirjane(pok.) i Antuna koji živi u Škrljevu.
Prva četiri razreda osnovne škole završio sam u Škrljevu, a osmi razred u OŠ Gornja Vežica. Po zanimanju sam građevinski tehničar. Imam 20 godišnje radno iskustvo kao recepcionar, voditelj nabave, građevinski tehničar… Zbog obiteljskih i ekonomskih razloga (zaposlenje supruge Jagode) preselio sam se u Međimurje 1997. godine. U Praporčanu živim od 1999. godine. Otac sam Marlene, studentice Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Juraja, učenika 4. razreda OŠ Selnica.
U politiku sam se uključio zbog želje da se transparentno, otvoreno i odgovorno raspoređuje i troši ono što pripada svim mještanima, odnosno zbog brige za dobrobit svih ljudi lijepog selničkog kraja.”


U svim naseljima u sustavu općine živi 2991 žitelja na 2501 ha površine. Općina se smjestila na prijelazu Istočnih Alpa u panonsku nizinu, na granici međimurske zaravni i brežuljkastog kraja, pa obuhvaća i njen nizinski i brežuljkasti dio. Prometna povezanost naselja s ostalim mjestima u okolici danas je dobra. U brežuljkastom dijelu postoji još niz neasfaltiranih putova koji povezuju vinogradima i voćnjacima prekrivene padine što kraju daje niz još neiskorištenih mogućnosti za razvoj seoskog turizma.
Stanovništvo se zbog specifičnog zemljopisnog položaja uglavnom bavi poljoprivredom i uslužnim obrtom. Ima 20 većih poljoprivrednih gospodarstava koja se bave stočarskom proizvodnjom, voćarstvom, povrtlarstvom i vinogradarstvom te mnogo manjih poljoprivrednika kojima je to dopunska djelatnost.
Izvršena je plinofikacija, riješena vodoopskrba u svim je mjestima razvedena niskonaponska električna mreža, sva su naselja povezana asfaltiranim putovima. Danas se ulažu veliki napori za podizanje kvalitete življenja.

STANOVNIŠTVO

Podaci Državnog zavoda za statistiku za popis 2001. pokazuju pad ukupnog broja stanovnika u odnosu na popis 1991. godine. 2001. godine broj stanovnika za jedinicu lokalne samouprave iznosi 3.442, prema EU popisnoj metodi, a po metodi usporedivoj s prethodnim popisnim metodama iznosi 3.935 stanovnika. Prema popisu stanovništva iz 2011.godine na području općine živi 2991 stanovnika.