PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU V. izmjena i dopuna Prostornog plana općine Selnica

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SELNICA
07/03/2022
OGLAS za prodaju rabljenog osobnog automobila u vlasništvu Općine Selnica
09/03/2022

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU V. izmjena i dopuna Prostornog plana općine Selnica

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka općinskog načelnika Općine Selnica, KLASA: 350-02/21-01/02, URBROJ: 2109-15-22-51 od 07. ožujka 2022., objavljuje se

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU

  1. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selnica

(„Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/07, 9/14, 10/15, 7/17 i 5/20)

 

 

  1. Ponovna javna rasprava će trajati od 03.2022. do 28.03.2022. godine.
  2. Javni uvid u Prijedlog V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/07, 9/14, 10/15, 7/17 i 5/20) moći će se izvršiti za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave u prostorijama Općine Selnica, Jelačićev trg 4, 40314 Selnica u uredovno radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela i na mrežnim stranicama Općine Selnica http://www.selnica.hr/, te na mrežnim stranicama stručnog izrađivača http://urbia.hr/.
  3. Javno izlaganje Prijedloga V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selnica organizirat će se u prostorijama Društvenog doma Selnica, Trg sv. Marka 2, 40314 Selnica (stara škola) i to 03.2022. godine (utorak) u 13:00 sati.
  4. Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni, sukladno Izvješću o javnoj raspravi, KLASA: 350-02/21-01/02, URBROJ: 2109-15-22-50, Selnica, 07.03.2022.
  5. Primjedbe i prijedloge sudionici mogu davati tijekom ponovne javne rasprave, zaključno sa 03.2022. godine i to na slijedeći način:
  • postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima
  • davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
  • upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Selnica, Jelačićev trg 4, 40314 Selnica.

 

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi. Podnositelji trebaju na podnesku navesti adresu za dostavu odgovora.

 

OPĆINSKI NAČELNIK: Ervin Vičević, v.r.

 

Skip to content