Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti i Lista kandidata/kinja.

Upute i podaci za provedbu oglasa za prijam u službu administrativni referent/ica
03/04/2023
RASPJEVANI VUZEM V SELNICI, 10.04.2023. U 19:30 h
05/04/2023
Upute i podaci za provedbu oglasa za prijam u službu administrativni referent/ica
03/04/2023
RASPJEVANI VUZEM V SELNICI, 10.04.2023. U 19:30 h
05/04/2023

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti i Lista kandidata/kinja.

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI – OGLAS za prijem u službu ADMINISTRATIVNI REFERENT/ICA Jedinstvenog upravnog odjela Općine Selnica

Na temelju članka 20. stavka 4. alineje 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za  prijem u službu referenta/ice za opće i upravne poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Selnica upućuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Dana 12. travnja 2023. godine, srijeda  s početkom u 11,00 sati, u vijećnici u sjedištu Općine Selnica u Selnici, Jelačićev trg 4 provest će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Oglas za prijem u službu Administrativni referent/ica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Selnica, koji je objavljen na službenim Internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i službenoj Internet stranici Općine Selnica dana 15. ožujka 2023. godine.

PODRUČJA PROVJERE

Pravni i drugi izvori

  1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 85/10-pročišćen tekst i 5/14),
  2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 19/13-pročišćen tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
  3. Statut Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 5/21 i 16/22),
  4. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09 i 110/21),
  5. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine”, broj 75/21),
  6. Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske („Narodne novine”, broj 33/95),
  7. Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja („Narodne novine”, broj 132/21),
  8. Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti („Narodne novine”, broj 34/02).

Povjerenstvo za provedbu oglasa


L I S T A   K A N D I D A T A

 

koji mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti – pisanom testiranju za prijem u službu administrativni referent/ica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Selnica

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem u službu administrativni referent/ica na određeno vrijeme je utvrdilo kako su na Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme za mjesto administrativni referent/ica pristigle 2 (dvije) prijave.

Povjerenstvo je utvrdilo kako su prijave potpune te se utvrđuju kandidati/kinje za pristup prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti – pismeno testiranje koje će se održati 12. travnja 2023. godine u 11:00 sati sukladno Pozivu na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – oglas za prijem u službu administrativni referent/ica kako slijedi:

 

Red.br. Datum zaprimanja prijave na oglas Kandidat

(inicijali: prezime.ime)

Napomena
24.3.2023. H.L. Pismeno testiranje u 11:00 sati
30.3.2023. T.A. Pismeno tesitranje u 11:00 sati

 

Kandidat/kinja koji ne pristupi pismenom testiranju smatra se da je odustao/la od prijave na oglas za prijem u službu na određeno vrijeme.


Povjerenstvo za provedbu oglasa

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti i Lista kandidata/kinja.
Općina Selnica na web stranici koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje korisničko iskustvo. Više o kolačićima koje koristimo (ili ih isključiti) možete naći u postavkama.Uvjeti korištenja.
Više
Skip to content