POZIVNI NATJEČAJ RADI PREDLAGANJA KANDIDATA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE SELNICA ZA 2022. GODINU

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU  V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selnica
14/03/2022
[OBAVIJEST] uskrsnice za umirovljenike 2022.
16/03/2022
PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU  V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selnica
14/03/2022
[OBAVIJEST] uskrsnice za umirovljenike 2022.
16/03/2022

POZIVNI NATJEČAJ RADI PREDLAGANJA KANDIDATA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE SELNICA ZA 2022. GODINU

Na temelju članka 9. Odluke o javnim priznanjima Općine Selnica (Službeni glasnik Međimurske županije, broj 5/13) općinski načelnik Općine Selnica objavljuje

 

POZIVNI NATJEČAJ RADI PREDLAGANJA KANDIDATA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE SELNICA ZA 2022. GODINU

 

JAVNA PRIZNANJA OPĆINE SELNICA SU:

 1. Počasni građanin Općine Selnica
 2. Plaketa Općine Selnica i
 3. Zahvalnica Općine Selnica.

 

Javna priznanja dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama neovisno o njihovom prebivalištu, u pravilu za Dan Općine Selnica, 25. travnja,  radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Selnica, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekova okoliša, sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti te za promicanje aktivnosti koje su k tome usmjerene.

Za vrijeme trajanja mandata, javna se priznanja ne dodjeljuju dužnosnicima određenim Zakonom o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, članovima Općinskog vijeća Općine Selnica te upravama trgovačkih društava i ravnateljima ustanova u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Općine Selnica.

 

PRAVO PREDLAGANJA KANDIDATA IMAJU (ovlašteni predlagatelji):

 • najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća Općine Selnica;
 • radna tijela Općinskog vijeća Općine Selnica, osim Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Selnica;
 • udruge;
 • općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika;
 • najmanje 3 (tri) fizičke osobe s prebivalištem na području Općine Selnica.

 

 • OVLAŠTENI PREDLAGATELJI NE MOGU ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA PREDLOŽITI SAMOG PREDLAGATELJA, VLASTITE ČLANOVE, ODNOSNO ZAPOSLENIKE TE ČLANOVE UŽE OBITELJI

 

PRIJEDLOG SADRŽI (potrebno je ispuniti obrazac koji se nalazi na stranicama Općine Selnica):

 • podatke o podnositelju prijedloga;
 • obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za dodjelu javnog priznanja Općine Selnica, prosudbu postignutih rezultata uz odgovarajuću dokumentaciju;
 • vrstu javnog priznanja za koje se osoba predlaže.

 

OBRAZAC SE NALAZI NA STRANICAMA OPĆINE SELNICA: www.selnica.hr , A MOŽE SE PREUZETI I OSOBNO U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE SELNICA, JELAČIĆEV TRG 4, 40314 SELNICA u uredovno radno vrijeme.

 

Na zahtjev, podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i naknadno zatražene dopunske podatke i dokumentaciju.

 

Napomena: Osobni podaci podnositelja prijedloga i kandidata obrađivat će se sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18)

 


Prijedlozi se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom:

 

„Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Selnica – Markovo 2022“

 

na adresu:

 

OPĆINA SELNICA

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Selnica

JELAČIĆEV TRG 4

40314 SELNICA


 

NAJKASNIJE DO 30. ožujka 2022. GODINE DO 12:00 SATI!

 

Prijedlozi koji se ne dostave unutar ostavljenog roka, smatraju se zakašnjelima i neće se uzeti u razmatranje.


OPĆINSKI NAČELNIK: Ervin Vičević, v.r.


DOKUMENTACIJA VEZANA UZ NATJEČAJ:
POZIVNI NATJEČAJ RADI PREDLAGANJA KANDIDATA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE SELNICA ZA 2022. GODINU
Općina Selnica na web stranici koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje korisničko iskustvo. Više o kolačićima koje koristimo (ili ih isključiti) možete naći u postavkama.Uvjeti korištenja.
Više
Skip to content