Prijava komunalnog nereda online. Službenici općine Selnica će postupiti po dospjeloj prijavi.

    PODACI O DOJAVITELJU

    PODACI O POČINITELJU